Συναυλία έντεχνης μουσικής για το κλείσιμο του έτους 2001