Εθελοντές

Ομάδα επαγγελματιών & εξειδικευμένων επιστημόνων μας, προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στον Σύλλογο.

Συγκεκριμένα:

Κοινωνικός λειτουργός

Λειτουργεί τμήμα Κοινωνικού Λειτουργού με στόχο την καταγραφή αναγκών των οικογενειών.

Παιδοψυχολόγος

Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη από παιδοψυχολόγο με συνεχή παρακολούθηση παιδιών που χρήζουν υποστήριξης

Εκπαιδευτικοί

Πραγματοποιούνται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής

Ιατροί

Υπάρχει ιατρική & φαρμακευτική περίθαλψη από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά στις ανασφάλιστες οικογένειες

Δημόσιοι φορείς

Άψογη συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, καθώς και με το Κοινωνικό Φαρμακείο Καβάλας.

Εκδηλώσεις

Οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε επιστημονικές ημερίδες, σεμινάρια, φιλανθρωπικά bazaar, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές ενημερώσεις.

Δράσεις

Πραγματοποιούμε δικτύωση φορέων στο πλαίσιο της καλύτερης αντιμετώπισης υποθέσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Στήριξη

Υλοποιούμε Ευρωπαϊκά Προγράμματα στήριξης ευπαθών ομάδων.

ΓΙΝΕΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΝΟΗΣ