Προσφορά σχολικών ειδών

Την Πέμτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 επισκεφθήκαμε τη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών προσφέροντας στα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία κάποιες τσάντες και γραφική ύλη. Πρόκειται για τσάντες που δεν ήταν δυνατόν να δοθούν στις οικογένειες που υποστηρίζουμε λόγω φθοράς.