Παιδική Παράσταση από την ψυχαγωγική εκπαιδευτική ομάδα YUPPITOO