Εκπαιδευτικό Εργαστήριο

Τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Ιουλίου 2023, και ώρες 18:30 με 21:30 στην αίθουσα Επιμελητηρίου Καβάλας, η ΠΝΟΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΚΟΓΕΝΕΙΑ θα πραγματοποιήσει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΠΟΤΡΟΠΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ: ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» (Πρόγραμμα «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2014 – 2021), που συμμετέχει ως εταίρος.
Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν 20 άτομα, άνδρες και γυναίκες, εκπαιδευτικοί.
Στόχος του Εργαστηρίου θα είναι η παροχή επικαιροποιημένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να είναι σε θέση να δρουν ως «ενεργοί αποτροπείς», δηλαδή να παρεμβαίνουν έγκαιρα για την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη νέων που εμφανίζουν προειδοποιητικές ενδείξεις βίαιης συμπεριφοράς και ως «ενεργοί παρατηρητές», δηλαδή να μπορούν να αποθαρρύνουν, να αποτρέπουν, ή να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε περιστατικά έμφυλης βίας.
Συντονιστές του εργαστηρίου θα είναι η κα Ελένη Ψυρούκη υπεύθυνη του έργου, η Προδρομία Κοθάλη Ψυχολόγος και η Λυδία Αναστασιάδου Νομικός.
Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
https://ekogreece.com/eea-888/
Παρακαλώ μας δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο e-mail του Συλλόγου info@pnoi-kavala.com