Διανομή τροφίμων

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τακτική μηνιαία διανομή τροφίμων στον εξωτερικό χώρο του Συλλόγου.