Διαμαρτυρία στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες