Υποστήριξη Αction team για συλλογή τροφίμων

Συλλογή τροφίμων για τις οικογένειες μας με την υποστήριξη της νεανικής ομάδας Αction team.